Moja firma, pieniądze, biznes, sukces | Webinar #2

Twój status
Nie zapisany
Cena (zł)
149
ZALOGUJ SIĘ lub

MOJA FIRMA, PIENIĄDZE, BIZNES, SUKCES | WebinarDrugi z cyklu pięciu webinarów pod wspólną nazwą “MOJA FIRMA, PIENIĄDZE, BIZNES, SUKCES”.

Odbył się 8 marca 2021 r. o godz. 18.00.

 

Poniżej ramowy zakres tematyczny 5 spotkań WEBINAROWYCH.

1.) Ja Moi rodzice, ród, rodzeństwo żywe i martwe (bliźniacze) – strata, która nie pozwala pójść naprzód.

Moje miejsce w rodzinie vs miejsce, w którym stoję.

Moje poczucie wartości – im więcej czuję w sobie wartości, tym bardziej wartościowe są moje usługi.

Miejsce odwagi vs miejsce lęku.

Moja siła do zmiany vs moja chęć braku zmiany.

Moja strefa komfortu vs mój ruch naprzód.

Moja motywacja do działania vs brak chęci działania.

Wsparcie rodu – medytacja.

Bieda, ubóstwo, głód i moja wierność rodowi w trudnym losie.

Uzdrawianie 4 pokoleń rodu, celem otrzymania energii do działania, zza pleców.

Moja misja jako człowieka, moja misja w biznesie.

Moje zyski vs moje straty.

Moje zasoby vs zobowiązania.

Moje cele na następny rok – planowanie z intencją.

Moje wewnętrzne dziecko, czy współpracuje, czy kolaboruje?

Uzdrawianie historii rodowych stojących mi na drodze do sukcesu finansowego.

Ja spełniony, w biznesie.

 

2.) JA JAKO SZEF / WSPÓLNIK

Bycie Szefem we własnej firmie – Kim jestem we własnej firmie, co mogę, czego nie mogę.

Mówiły Jaskółki, że … czy na pewno.

Dobór wspólników.

Przyczyny wiązania się w spółki.

Zakłócenia w strukturze organizacji, przy spółkach.

Jak na górze, tak i na dole – jak powiedział Budda – szukanie przyczyn niepowodzeń.

Zakładanie firmy celem unikania opłat skarbowych i podatkowych vs misja firmy.

Projekcje pracowników na szefa.

Przeniesienie i przeciw przeniesienie.

Stawianie i wyznaczanie granic.

Podział obowiązków.

Podział odpowiedzialności między pracowników.

Wynagrodzenie a stanowisko a kompetencje.

Zatrudnianie rodziny we własnej działalności i skutki takich posunięć.

Wiązanie we własny biznes partnera i konsekwencje takiego ruchu.

Kto był pierwszy, kto drugi w mojej firmie.

Idea założycielska – skąd przyszła ?

Firma ma swoją pamięć i nieświadomość.

Jawne i ukryte ruchy w mojej firmie.

Moja firma a rynek.

Awanse poziome i pionowe pracowników – jak awansować, aby nie doprowadzać do zakłóceń w strukturze firmy i nie wywoływać konfliktów wewnątrz organizacji.

Zwolnienia – jak zwalniać, aby nie powtarzała się historia, i aby obecni pracownicy nie musieli przypominać o tych, którzy odeszli.

Rekrutacja nowych pracowników – Ustawienia Systemowe i ich zastosowanie w rekrutacji pracowników.

Jak uniknąć konfliktów z obecnymi pracownikami.

Konflikty wewnątrz firmy – zastosowanie metody Ustawień Systemowych do rozwiązywania konfliktów personalnych.

Promocja i reklama – wybór akcji promocyjnych za pomocą metody Ustawień Systemowych.

Szanse i zagrożenia podczas wdrażania nowych usług i produktów oraz projektów – szanse na powodzenie, i zastosowanie metody Ustawień Systemowych w/w zakresie.

3.) FIRMA

Cele firmy (organizacji) ekologia celów,

misja firmy,

produkty i usługi, które służą.

Konkurencja.

Pieniądze – kapitał założycielski – skąd pochodził?

Długi – przyczyny długów.

Odpowiedzialność, bycie dorosłym w stosunku do firmy, płacenie z firmowych pieniędzy za rzeczy, nie związane z firmą – konsekwencje.

Wpływ matrycy osobistej na matrycę firmową.

Przenoszenie wzorców rodzinnych do firmy i strat osobistych, które odbijają się w matrycy energetycznej firmy.

Czego chce firma?

Kto w systemie stoi jako pierwszy?

Kto prowadzi – ja czy firma ?

Firma rodzinna rządzi się swoimi prawami. Cisi wspólnicy.

Relacje pomiędzy poszczególnymi działami mojej firmy.

Powtarzające się wzorce wzrostu lub upadku, w mojej firmie i ich przyczyny.

Kredyty firmowe – osłabiają czy wspierają?

Poszczególne działy w mojej firmie, które są pierwsze, drugie i kolejne.

Pracownicy mojej firmy i porządek przynależności oraz porządek kompetencji.

 

4.) PIENIĄDZE

RODOWÓD PIENIĄDZA – skąd pochodzi, i czym jest ?

Efekt brania i dawania.

Pieniądz a wartość?

Czyste i brudne pieniądze. Od kogo przyszła energia ?

Spadek, co ze spadkiem biorę?

Wygrana w Totolotka – skąd płynie energia ? Jaką energię mają ludzie kupujący losy ?

Pieniądze – czym są, kiedy przypływają, a kiedy odpływają.

Powody przypływów i odpływów, przeszkody, przekonania osobiste, rodowe, kulturowe, religijne będące w sprzeczności do ruchu pieniądza.

Odpowiedzialność a pieniądze.

Straty w rodzie jako trauma transgeneracyjna.

Ruchy pieniądza w rodzie.

Męskie i żeńskie a pieniądz i praca.

Mit działalności, której nie trzeba „doglądać”.

Przepływ pieniędzy jako barometr naszego Ustawienia się do ruchu życia.

Czy faktycznie prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne?

Darowizna, czy naprawdę jest za darmo?

Pieniądze z ubezpieczenia na życie – kiedy służą, a kiedy potrafią pociągnąć na dno?

Czyste i brudne pieniądze.

Kiedy pieniądze przestają Ci służyć i oddalać od życia.

Podatki – czy warto rejestrować biznes w rajach podatkowych.

Pieniądze mają siłę i moc, kiedy mam silne, a kiedy słabe pieniądze.

Kredyty, i oprocentowanie – kiedy warto brać, a kiedy lepiej poczekać?

Dotacje z UP i UE – dla kogo, i kiedy, i czy to naprawdę okazja?

 

Zapraszam serdecznie do podróży w kierunku Twojego sukcesu.

Rozpocznij ten WEBINAR:

MOJA FIRMA, PIENIĄDZE, BIZNES, SUKCES | Webinar

Moja firma, pieniądze, biznes, sukces | Cz. II

Wszystkie teksty, muzyka, oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy CZARKO CONSULTING Mirosław Czarko-Wasiutycz
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie, upublicznianie w środkach masowego przekazu radio, telewizja, kanały video typu YouTube i podobne, Facebook, Instagram i inne portale mediów społecznościowych, wykorzystywanie fragmentów lub całości oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy CZARKO CONSULTING Mirosław Czarko-Wasiutycz, z siedzibą w Kąty Wrocławskie jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone CZARKO CONSULTING Mirosław Czarko-Wasiutycz
Scroll to Top